ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Поред сталног рада на унапређењу квалитета услуга, заштита животне средине представља окосницу рада „Колубара-Услуга“. Да је ово истина, сведочи чињеница да су две пословне јединице Предузећа директно повезане са унапређењем животне средине и промовисањем принципа одрживог развоја.

Предузеће „Колубара-Услуге“ носилац је биолошке рекултивације у општини Лазаревац, процеса који подразумева обнављање земљишта деградираног производњом угља у Рударском басену Колубара. Враћање земљишта првобитној намени – пошумљавањем или организовањем пољопривредне производње – представља законску, али и моралну обавезу према локалној заједници. Након експлоатације угља, правилним третманом под надзором стручњака, јаловишта се могу претворити у зелене површине, а локално становништво упослити.

jezero

У оквиру ове пословне јединице Предузеће води рачуна о више од 1000 хектара рекултивисане површине: на 240ha узгајају се ратарске културе, а на 850ha су шумски комплекси. Огледна поља биолошке рекултивације представљају воћњак у Пркосави и шумски расадник у Барошевцу.

Из све израженије потреба за озбиљним приступом управљању отпадом и рециклажи настала је нова пословна јединица за сакупљање, класирање, сортирање, третман и пласман секундарних сировина. Почетком 2014. године пословна јединица је добила потребне дозволе од надлежног министарства, чиме су створени услови за почетак рада. У плану је успостављање сарадње са привредним субјектима на територији целе општине Лазаревац.