ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Пословна јединица Биолошка рекултивација, пољопривредна производња на рекултивисаним површинама и унапређење и заштита животне средине састоји се из Одељења за пољопривредну производњу и Одељења биолошке рекултивацијe. Тим који броји 185 инжењера, техничара и осталих запослених обавља послове везане за заштиту животне средине првенствено за Привредно друштво Рударски басен „Колубара”, као и за општину Лазаревац. Oд децембра 2004. године, када је формирана, јединица ради на нерекултивисаном земљишту, парковским и шумским површинама у оквиру ПД РБ „Колубарa”.
Пословна јединица поседује сву потребну механизацију за рад на пољима трећих лица.

Одељење биолошке рекултивације

Одељење биолошке рекултивације обавља послове одржавања зелених површина у Рударском басену „Колубара”, учествује у одржавању зелених површина цркава на територији ГО Лазаревац и шире, вртића и пословних зграда, дирекција Басена, површинских копова и свих других места која имају потребу за заштитом околине у којој живе.
Одељење броји 130 запослених, од којих технички део чини 14 инжењера шумарске струке, 12 техничара и 4 административна радника. Поред њих око 100 радника носиоци су свих послова Одељења.
У оквиру пословне јединице је шумски расадник у Барошевцу у коме се производи садни материјал који се шаље у даљу дистрибуцију на терене „Колубаре” и трећих лица.

zelena povrs.

Одељење за пољопривредну произодњу

Одељење за пољопривредну производњу бави се ратарском и воћарском производњом. Иако је реч о деградираном земљишту, применом правилних и благовремених мера постижу се одлични приноси у сувом ратарењу, и то свих ратарских култура.  
Стручни тим који броји 53 радника воде дипломирани инжењери ратарства, воћарства и механизације.
Одељење одржава два воћна засада у Пркосави и Барошевцу, и то засад јабуке у Барошевцу и мешовити воћни засад у Пркосави. Ови засади подигнути су 1986. и 1988. године и одличан су показатељ да се после експлоатације минералних сировина деградирано земљиште може успешно вратити првобитној намени.
Од 2007. године производи се ракија од воћа из ових засада, и то од: шљиве, јабуке, крушке и дуње. За производњу ракије и пуњење у оригинална паковања Предузеће поседује потребне дозволе, а анализу квалитета обавља Друштво за контролу квалитета и квантитета робе „ЈУГОИНСПЕКТ“ Београд.

vocnjak