ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара-Услуге“ д.о.о.

МИСИЈА

Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара-Услуге“ д.о.о. своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном извршавању поверених делатности за услуге физичке безбедности, хигијене као потреба за очувањем и заштитом здравља људи, биолошка рекултивација на еколошки прихватљив начин, уз поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Уз развој еколошке свести и одговорности, предузеће настоји да улагањем у ресурсе, како људске тако и материјалне, испуни друштвену улогу у задовољавању потреба корисника услуга.

У циљу што квалитетнијег испуњавања својих циљева, предузеће тежи ка континуираном ослушкивању потреба постојећих и будућих корисника.

Организованим и планираним активностима које успешно извршава, настојаће да задржи локално тржиште и освоји ново.

Предузеће „Колубара-Услуге“ д.о.о. пружа услуге у различитим областима, које су у организационој шеми означене као независне пословне јединице:

  • Заштита и обезбеђење
  • Чишћење и одржавање
  • Биолошка рекултивација, пољопривредна производња на рекултивисаним површинама и унапређење и заштита животне средине.

Наши тренуни корисници представљају нашу најбољу препоруку. До сада су нам указали поверење ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубара, Градска општина Лазаревац, Центар за културу Лазаревац, Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац, као и многи организатори јавних скупова у Лазаревцу у суседним општинама.

ВИЗИЈА

Визија Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара-Услуге“ д.о.о. је да буде друштвено одговорно, тржишно оријентисано и профитабилно предузеће, препознато као поуздан партнер домаћим компанијама.

Предузеће је посвећено циљу да, поштовањем начела конкурентности, успешно остварује и трајно пружа поверене услуге за које је и задужено.

Мисија и визија предузећа