1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Моторна возила Д-109/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

Пољопривредне машине Д-89-2024-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-75-2024-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

 

Грађевинске машине са опремом Д-101/2024-О

jn1Критеријуми за доделу уговора

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

Oсигурање лица У-91/2024-О

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

Електрична енергија Д-74/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Машина за шумарство Д-61/2024-O

jn1Обавештењео додели уговора

jn1Критеријуми за доделу уговора

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-43/2024-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Критеријуми за доделу уговора

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

Пољопривредне машине Д-53/2024-O

jn1Oдлука о обустави поступка

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

Пољопривредне машине Д-73/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

Гориво Д-92//2024-О

jn1Критеријуми за доделу уговора

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

Пољопривредне машине Д-64/2024-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна докмнтација

ХТЗ опрема Д-67/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Критеријуми за доделу уговора - партија 3

jn1Критеријуми за доделу уговора -партија 2

jn1Критеријуми за доделу уговора - партија 1

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

 

 

Услуге уградње GPS уређаја за сателитско праћење и даљински мониторинг У-76/2024-O

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-40/2024-О

 

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-12/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Обавештење о изменама

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-13/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-14/2024-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Обавештење о изменама

jn1 Јавни позив - измена

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-7/2024-О

 

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

Основно и каско осигурање возила У-10/2024-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024/ 2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.