ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Осигурање возила У-174/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор на питање - 2.11.2015.

jn1 Одговор на питање - 30.10.2015.

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и сродни производи за воћарску производњу у воћњаку "Колубара-Услуга" Д-169/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Минерална ђубрива и сродни производи за пољопривредну производњу на површинама у власништву "Колубара-Услуга" Д-168/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Косачице, косе и тестере Д-152/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Конкурсна документација

jn1Позив за подношење понуда

 

Водоводни и канализациони материјал Д-143/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Резервни делови за путничка возила Д-115/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Резервни делови за рачунаре Д-110/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Молерско фарбарски материјал Д-120/2015-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Конкурсна документација

jn1Позив за подношење понуда

 

Теренско возило Д-109/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Резервни делови за путничка возила Д-97/2015-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Услуга набавке и дистрибуције воде за пиће У-62/2015-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне позива за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

Осигурање запослених лица У-47/2015-О

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Продужење рока

jn1Измене конкурсне документације 5.6.2015.

jn1 Одговор

jn1 Продужење рока

jn1 Измена конкурсне документације

jn1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

jn1 Одговор

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Трактор косачица Д-64/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Конкурсна документацја

jn1 Позив за подношење понуда

 

Одржавање кадровског софтвера У-38/2015-П

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Мишљење Управе за преговарачки поступак

jn1 Конкурсна документација

jn1 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 

ХТЗ опрема Д-55/2015-О

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Измене и допуне позива за подношење понуда

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Одговор - 17.6.2015.

jn1 Одговор - 17.6.2015.

jn1 Одговор - 17.6.2015.

jn1 Одговор - 15.6.2015.

jn1 Одговор - 10.6.2015.

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор - 10.6.2015.

jn1Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор - 1.6.2015.

jn1 Одговор - 29.5.2015.

jn1 Одговор - 29.5.2015.

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Гориво Д-44/2015-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одговор- 22.5.2015.

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и сродни производи за пољопривредну производњу на површинама у власништву „Колубара-Услуга” Д-42/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за пољопривредну механизацију Д-28/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор по захтеву заинтересованог лица

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Семе кукуруза за пољопривредну производњу на површинама у власништву „Колубара-Услуга” Д-43/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-36/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Семе кукуруза за пољопривредну производњу на површинама у власништву „Колубара-Услуга” Д-27/2015-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и сродни производи за пољопривредну производњу на површинама у власништву „Колубара-Услуга” Д-26/2015-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Алат и прибор Д-15/2015-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и сродни производи за пољопривредну производњу на површинама у власништву „Колубара-Услуга” Д-13/2015-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Семе кукуруза за пољопривредну производњу на површинама у власништву „Колубара-Услуга” Д-14/2015-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

 

2024/ 2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.