ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Пословна јединица Чишћење и одржавање бави се одржавањем хигијене, као и ванредним пословима по налогу корисника услуга: машинским чишћењем, полирањем, воскирањем и прањем завеса.
Пословна јединица има 594 радника, а структурно је подељена на 4 одељења: Вреоци, Барошевац, Тамнава и Лазаревац. Свако одељење има руководиоца, надзорнике, евидентичаре и чистачице.
Сви радници су у обавези да носе прописану зимску или летњу ХТЗ опрему.
Прибор за рад планира се на годишњем нивоу, а прикупљање отпадног материјала спроводи се једном месечно у свим одељењима. Уговором је предвиђено да добављач преузима и даље обрађује отпадни материјал.
Све фазе пословања прати потребна документација како би се ефикасност и ефективност пословања одржали на високом нивоу.

odrzavanje