ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

УЧЕШЋЕ НА СИМПОЗИЈУМУ РУДАРСТВО 2016

31. мај 2016. године

У периоду 24-26. маја одржан је VII симпозијум „Рударство 2016“ у Сремскм Карловцима. Симпозијуму су присуствовали представници ЕПС-а, укључујући и огранак Колубара, као и представници Немачке, Пољске и БиХ.

 

1
Наше предузеће је узело учешће на овом симпозијуму. Свој рад изложила је мр Гордана Ђикић, дипломирани инж. пољопривреде на тему „Мониторинг производних карактеристика депосола на површинским коповима „Колубара“ у функцији заштите животне средине“. У раду је приказана прва парцела која је у поступку биолошке рекултивације површинских копова „Колубара“ - поље А, а која је у власништву предузећа „Колубара-Услуге“. На овој парцели се гаје ратарске културе и применом правилних и благовремених агротехничких мера постижу се просечни приноси и то на нивоу републичког просека.

Организатор овог симпозијума била је Привредна комора Србије са циљем представљања достигнућа како у рударству, тако и приказом одрживог развоја и доприносу заштити животне средине у Србији и окружењу.