ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА ИЗДВОЈЕНИХ ИЗ ЕПС-А: ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА У КЛАДОВУ

13. јун 2014.

На састанку у Кладову, који је одржан 27. маја 2014. године разматрани су положај и перспективе развоја предузећа која су издвојена из ЈП „Електропривреда Србија“. На овом састанку настављени су разговори које је иницирало предузеће „Колубара-Услуге“ 1. августа 2013. године у Лазаревцу.

На скупу у Кладову представници предузећа „Ђердап-Услуге“ а.д, Кладово, „Костолац-Услуге“ д.о.о, Костолац, „Одржавање и услуге“ д.о.о, Нови Сад, ПД „Протент“ д.о.о, Обреновац и „Колубара-Услуге“ д.о.о, Лазаревац донели су закључке са предлогом мера које су проследили надлежним државним институцијама.

ЗАКЉУЧЦИ:
           
1. Издвојена предузећа, која преко 80% прихода остварују пружањем услуга за потребе својих првобитних оснивача, предлажу Влади Републике Србије и надлежним министарствима да сагласно донесу статусне одлуке за издвојена предузећа. Пре доношења такве одлуке, препоручује се израда Анализе оправданости издвајања споредних делатности које врше потписници ових Закључака из ЕПС-а, у целини или по деловима и за период од оснивања па до данас.
(Ово је предлог који се, због значаја, у целости преноси као предлог са првог заједничког састанка издвојених предузећа из августа 2013. године у Лазаревцу).

2. Издвојена предузећа предлажу Влади РС и надлежним министарствима да, по предвиђеној процедури, предузму неопходне мере и по убрзаном поступку, а пре статусне промене ЕПС-а, изврше повраћај свих издвојених предузећа у оквиру својих матичних оснивача, привредних друштава ЕПС-а.

3. Везано за основну или претежну делатност издвојених предузећа, односно везано за услужне послове обезбеђења и заштите вредности ЈП ЕПС-а, а у складу са законским решењима у области обезбеђења, као и законским решењима по Закону о ванредним ситуацијама („оспособљена правна лица“, члан 8. став 1, тачка 25 и др), издвојена предузећа предлажу да се послови обезбеђења поново врате у оквир привредних друштава из којих су издвојени – као унутрашње службе обезбеђења, чиме би се постојећи ресурси на дужи временски рок ставили у функцију заштите и спашавања објеката критичне инфраструктуре  у ванредним ситуацијама и да то буде први корак ка решавању статусних питања за остале делатности и предузећа у целини.
(Овај Закључак се због значаја и изузетног доприноса служби обезбеђења у току ванредне ситуације изазване поплавама у Републици Србији из маја 2014. године, понавља са првог састанка).

4. До окончања поступка повраћаја издвојених предузећа у ЕПС, подзаконским актима ослободити издвојена предузећа од примене Закона о јавним набавкама. У том случају, услужне послове са издвојеним предузећима склапати на неодређено време, а до  коначног решења статусног положаја тих предузећа (Закључак бр. 2).

5. Како нелојална конкуренција кроз сиву економију и изузетно ниске цене услуга подрива и задире у економски систем, предлажемо државним институцијама да заштите своје економске интересе тако што ће сваки правни субјекат – давалац услуга плаћати држави припадајуће порезе и доприносе и плаћати запосленом све принадлежности (права и обавезе) које произилазе из радног односа.

6. Издвојена предузећа, која пружају услуге широког спектра занимања, предлажу Влади Републике Србије да их изузме из обавезе промене закнских ограничења која се односе на забрану запошљавања нових радника у периоду од две године, а по Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему и пратећим подзаконским актима.

7. Због изузтено неизвесне ситуације и положаја појединих издвојених предузећа насталог пре свега губљењем послова путем тендера код матичног оснивача, очекујемо разумевање надлежних државних органа и реакцију на овај наш захтев, предлог, молбу, апел...у пуном степену хитности.

8. Хитним и промишљеним реаговањем на решавању најважнијег питања издвојених предузећа, повраћај у окриље привредних друштава из којих су издвојена 2003. године, као и претходним спровођењем предлога до завршетка процеса повраћаја, избећи ће се крајње угрожен социјално-економски положај више од 7000 запослених и чланова њихових породица у оквиру правних субјеката, потписника предметног дописа.