ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Предузеће „Колубара-Услуге“ д.о.о. Лазаревац у свом центру за обуку на Стрелишту Тамнава организује:

СТРУЧНУ ОБУКУ СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА
И ИМОВИНЕ, ОДРЖАВАЊА РЕДА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА,
ЈАВНИМ СКУПОВИМА И ДРУГИМ МЕСТИМА ОКУПЉАЊА ГРАЂАНА (02)

jn1 Програм стручне обуке

Циљ обуке: припрема за полагање стручног испита ради стицања лиценци за послове у области приватног обезбеђења. 
Теоретска обука траје 11 дана – 66 наставних часова у просторијама Центра за обуку на Тамнави,  а практична обука из области самоодбране у трајању од 36  н/ч  се реализује у спортској сали СРЦ „Колубара“ у Лазаревцу по договореној динамици.

Предузеће „Колубара-Услуге“, д.о.о. Лазаревац је овлашћено за вршење стручне обуке службеника обезбеђења решењем Министaрства унутрашњих послова 03/6  број: 34/15 од 07.05.2015. године.

Предавачи  и инструктори у поступку спровођења стручне обуке
су запослени у „Колубара-Услуге“, д.о.о. Лазаревац.

За похађање обуке потребно је да доставите:
• Фотокопију личне карте
• Фотокопију дипломе (најмање средња стручна спрема)
• Да  је лице психофизички способно за вршење ових послова /доказ-лекарско уверење/

За добијање лиценце од МУП-а, неопходно је проћи безбедносну проверу!

Пoлaзници дoбиjajу радни материјал и потврду о обучености.

ИНФОРМАЦИЈЕ
„Колубара-Услуге“, д.о.о. Лазаревац, ул. Колубарски трг 7
 (+381 11) 8110 016, 8110 017 
www.kolubarausluge.rs